За нас Магазини Регистрация Вход

Поръчай от SportsDirect

SportsDirect поръчки

Поръчай от MandMDirect

MandMDirect поръчки

Лични данни

КАМПИОНИ КУКУШ ЕООД, наричан за краткост „Посредник” чрез „www.UKshop.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.


При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


Търговецът чрез „www.
UKshop.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@ukshop.bg


Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за търговеца чрез „www.
UKshop.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Разкриване на информацията


Търговецът чрез www.
UKshop.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:


• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• търговецът чрез “www.ukshop.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 

 

Кошница


Данните се зареждат...
 

Проследете вашата пратка

В момента не могат да се проследяват пратки.

Намерете ни във Facebook