За нас Регистрация Вход

Поръчай от SportsDirect

SportsDirect поръчки

Лични данни

Фирма "Кампиони Кукуш" ЕООД  е собственик на сайта UKSHOP.BG  и е регистрирана в регистъра на Комисия за защита на личните данни“ под идентификационен номер 417072.

Защитата на личните данни на посетителите на сайта UKSHOP.BG   е важна грижа за нашата фирма.

 

Обхват на Политиката за защита на личните данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, телефонен номер за връзка с клиента, електронен или предпочитан пощенски адрес за доставка. “Кампиони Кукуш” ЕООД  не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.

“Кампиони Кукуш” ЕООД   ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. “Кампиони Кукуш” ЕООД  няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на “Кампиони Кукуш” ЕООД   са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на “Кампиони Кукуш” ЕООД  за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с “Кампиони Кукуш” ЕООД   имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Когато осъществявате достъп до интернет сайта на “Кампиони Кукуш” ЕООД , автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Кампиони Кукуш” ЕООД  съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на  UKSHOP.BG  без разрешението и знанието на своите родители или настойници. “Кампиони Кукуш” ЕООД  няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

UKSHOP.BG  не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права.

 При регистрирането си в UKSHOP.BG  всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална, телефонен номер за връзка с клиента,  парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на UKSHOP.BG  , носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни –  имената, адреса за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail, които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в UKSHOP.BG   са под закрила на Закона за защита на личните данни.

Потребителите на UKSHOP.BG   са съгласни с факта, че фирма “Кампиони Кукуш” ЕООД  и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – Двете имена, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Всеки регистриран в сайта UKSHOP.BG  потребител има право да поиска безприкословно изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Сайта UKSHOP.BG   няма да изисква разкриването на каквито и да е причини довели до желанието на потребителя да бъдат заличени неговите данни.

Цели, за които може да се използва информацията

Сайта UKSHOP.BG   използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели. 
 С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до UKSHOP.BG   на посочените адрес или e-mail за контакти info@ukshop.bg 


 С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до сайта UKSHOP.BG на посочените адрес или e-mail за контакти info@ukshop.bg 


 Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за сайта UKSHOP.BG. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Сайта UKSHOP.BG  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури, като в този случай сайта UKSHOP.BG  има правото да разкрие данни, чрез инициализация на своите клиенти.
в) в други посочени в закона случаи.

 

  

 

Кошница


Данните се зареждат...
 

Намерете ни във Facebook