За нас Регистрация Вход

Поръчай от SportsDirect

SportsDirect поръчки

Общи условия

КАМПИОНИ КУКУШ ЕООД, с ЕИК 203600002 и със седалище и адрес на управление: гр.София,   р-н Илинден, ж.к.Захарна Фабрика, ул.Кукуш 1, в сграда на ЕНТЕЛ ТТТ-партер; е собственик на Интернет сайт www.UKshop.BG; За краткост “Сайта”;

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на UKshop.bg на компютър или мобилно устройство;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от UKshop.BG при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта. 

Настоящите Общи условия за ползване уреждат отношенията между КАМПИОНИ КУКУШ ЕООД, чрез своя интернет сайт UKshop.bg, и всяко пълнолетно физическо лице или юридическо дружество, което има желание да ползва предоставяните от Сайта услуги. Всеки Потребител се съгласява и приема настоящите Общи правила и условия за ползване на Сайта.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на UKshop.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на КАМПИОНИ КУКУШ ЕООД или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Поради специфичната дейност на сайта UKshop.bg, тя се разделя в две направления.

·         От една страна когато предоставя услуги по-поръчка на заявени от Потребителя артикули, към английския сайт www.sportsdirect.comUKshop.bg влиза в ролята на Посредник, като Търговеца в конкретния случай е английския сайт www.sportsdirect.com, представлявано от SportsDirect.com Retail Ltd. 

 

·         От друга страна когато Сайта, предлага на Потребителя свой налични стоки и артикули, то той влиза в ролята на Търговец, по смисъла на настоящите общи условия.

Всички Потребители на сайта сайта UKshop.bg са длъжни да се запознаят с тези Общи правила и условия за ползване и в случай, че не са съгласни с така предоставените условия и правила, да не използват услугите на Сайта.


Правила за ползване на Сайта

 

За да станете наш клиент трябва да се регистрирате с име и фамилия, адрес на електронна поща, адрес за доставка на поръчаните артикули (ако желаете да използвате куриерските ни услуги) и телефон за контакт на електронната ни страница UKshop.bg.

Задължения и Отговорности на Посредника и Потребителя, при извършване на посредническа дейност от страна на Сайта

1. Посредникът гарантира коректно и точно изпълнение на всички заявки за покупка, възложени и подадени от Потребителя, чрез електронната форма за поръчки на уебсайта: UKshop.bg, към Търговеца в случая британските сайтове на www.sportsdirect.com и www.mandmdirect.com.

2. Потребителя е длъжен да се регистрира, като посочи пълни и коректни данни съгласно Регистрационната форма от началната страница на интернет Сайта.

3. Посредникът полага усилия да поддържа коректно функциониране на електронният сайт UKshop.bg, но запазва правото си временно да ограничава действията в електронната страница поради технически процедури или причини извън контрола на самия Посредник.

4. Потребителя се задължава преди регистрацията, да се запознае с Общите правила и условия за ползване на Сайта.

5. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

6. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява КАМПИОНИ КУКУШ ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

7. Потребителя се задължава да заплаща всички дължими суми, свързани с изпълнението на услугите, предоставяни от Посредника;

8. Потребителят се задължава да се информира редовно за тарифите , предлагани от Посредника, които трябва да са качени на Сайта;

9. Посредникът не носи отговорност за съдържанието на страниците www.sportsdirect.com  или описанието на артикулите в тях, както и за евентуална промяна на цените на артикули от страна на администраторите на  www.sportsdirect.com  или липсата на наличност на поръчан артикул;

10. Посредникът не носи отговорност при изпълнение на неточно или грешно подадена заявка от страна на Потребителя – по отношения на вид, размер или брой на поръчаните артикули;

11. Посредникът се задължава да информира /кого, къде.../ своевременно за всички свои промени относно правилата и общите условия касаещи процеса на покупка;

12. Посредникът се задължава да изпълнява поръчките на Потребителя, когато са спазени правилата и условия касаещи процеса на покупка;

13. Посредникът е длъжен да информира своевременно Потребителя за:

·       Приемането на заявката;

·       Отпадане на заявени артикули;

·       Проследяващия номер на съответната поръчка издаден от администраторите на www.sportsdirect.com;

·       Пристигане на стоката заявена от Потребителя;

14. Да организира изпращането на успешно пристигналите стоки, в зависимост от избраният от Потребителя, начин на доставка;

15. Посредникът, чрез сайта UKshop.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на UKshop.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. UKshop.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта;

16. Посредникът, чрез сайта UKshop.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на UKshop.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Сайта. 

17. Посредникът, чрез сайта UKshop.bg има право да изпраща писмо (имейл) с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Сайта няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

 

Определяне цената на услугите, които Потребителя заплаща на Посредника за извършената доставка на стоки от Великобритания до България

 

18. Стойността на извършената услуга от Посредника, към Потребителя зависи от това дали заявената поръчка от последния, ще бъде платена цялостно или авансово. Mинималната стойност на доставката за един продукт е 1.00 лири. При цялостно плащане надбавката за извършената от Посредника услуга е в размер на минимум 12% от стойността на поръчката заявена от Потребителя. При авансово плащане ( 50 % от стойността на поръчката), надбавката за извършената услуга от Посредника към Потребителя е в размер на минимум 12 % от стойността на поръчката. При поръчка на детски артикули са начислява допълнителна такса в размер на 20 %, като причината е че детските стоки са освободени от ДДС във Великобритания и България, следва да се начисли данъка.

 

Доставка на поръчаните стоки в рамките на България

 

19. Посредникът, чрез сайта UKshop.bg, предоставя на Потребителя, следните начини на доставка в рамките на Република България.

 

·          Потребителя може да получи безплатно до офис на куриерска компания ЕКОНТ своята поръчка ако тя надвишава сумата от 200 лв, предплатена е предварително и той е избрал тази възможност от Сайта;

  

·          За доставки в рамките на република България, Потребителя е длъжен да заплати доставката по цените на куриерска фирма Еконт*. Посредника се задължава да подготви товарителницата и предаде пратката на куриерска фирма Еконт*, така че да може да се ползва отстъпка в размер на 10 % от стойността на куриерската услуга.

 

* При получаване на пратката чрез куриер, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на получената стока спрямо първоначално заявената. При нарушения във външния вид на стоката, видимо възникнали при транспорта, Потребителя е длъжен да се обърне към куриера за издаване на протокол за увредена пратка.

 

Рекламации и начин на уреждане на рекламации

 

20. Посредникът предоставя стоката на Потребителя във вида и качеството, в който е била получена от Търговеца         (английския сайт www.sportsdirect.com) , без да поема каквито и да е гаранции за установени несъответствия на стоката, спрямо обявените характеристики и качество на стоките в сайтовете www.sportsdirect.com.

21. Съгласно Чл. 55 от ЗЗП, Потребителят има право да упражни правото си на отказ от договора от разстояние и да върне поръчаната от него стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, при положение че същата не е използвана, не е нарушавана целостта на опаковката и е във вида, в който е получена съгласно условията по Чл. 55 от ЗЗП.

22. Съгласно Чл. 55 от ЗЗП, Потребителят заплаща всички преки разходи за връщането на стоките на Търговеца.

22. * При покупка на налични стоки от сайта UKshop.bg, вие ползвате гаранция на стоките по БДС в скок от един месец. 

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите своята касова бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката. 

Търговецът е длъжен да впише рекламацията Ви в регистър за рекламации, независимо от това дали я счита за основателна или – не. 
Ако търговецът приеме, че рекламацията Ви е основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова. 

Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията.  

 

Задължения и Отговорности на Търговеца, при продажба на налични стоки и артикули, от Сайта

 

23. Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. UKshop.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока / стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на стоката / стоките.

24.Обект на продажба са стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

25. В цената на всички стоки публикувани на сайта е включен Данък Добавена Стойност (ДДС).

26. При покупка на стоки от сайта, Търговеца предоставя възможност на Потребителя за безплатно получаване на поръчаните стоки, в рамките на гр.София единствено в посочените магазини на Търговеца. За доставката на стоки извън обектите на Търговеца, Потребителя е длъжен да заплати доставката по тарифите на куриерска фирма Еконт Експрес.

27. На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.

28. Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката. Според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка).

За целта е нужно Потребителя да попълни и изпрати настоящия формуляр:

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 7

към чл. 47, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора:

 

Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

     В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

     При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(a) добавете или:

– "Ние ще приберем стоките", или

– "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

– "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

– "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

 "Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора."

 

Съгласно Чл. 55 от ЗЗП, Потребителят заплаща всички преки разходи за връщането на стоките на Търговеца.

 

 

Методи за плащане

 

·         Плащане в брой  в посочените обекти на дружеството

·         В брой, чрез easyPay (национална система за парични преводи)

·         Плащане чрез EPAY (приема плащания с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic) 

·         По банков път – кредитен превод по сметка с платежно нареждане 

 

 

Опериране с лични данни

 

29. Сайта полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителят, станали известни при попълване на електронната Регистрационната форма от началната страница на интернет сайта UKshop.bg.

30. Потребителят дава съгласие на Сайта да събира, записва, съхранява и оперира с личните му данни и информация, съгласно Закона за защита на личните данни.

31. UKshop.bg осигурява надеждна защита на личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни, като за целта съгласно чл.17, ал.3 от Закона за защита на личните данни, предварително се е регистрирал като администратор на лични данни.

32. Сайта архивира информацията и кореспонденцията, събрани в хода на изпълнение на Общите условия за срок от 5 години.

33. Служителите на Сайта си запазват правото да осъществяват контакт с Потребителя на посочените от него телефони за връзка, както и да изпращат информация (кореспонденция) на електронната му поща, посочена при неговата регистрацията.

34. Потребителя дава съгласието си да получава непоискани търговски съобщения (реклама и маркетинг) по смисъла на Закона на електронната търговия от UKshop.bg на електронната си поща, посочена за връзка и писмена кореспонденция, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@ukshop.bg

 

Допълнителни споразумения

 

 35UKshop.bg запазва правото си да променя Общите условия. Промените се публикуват на електронната страница на UKshop.bg и влизат в сила не по-рано от 3 работни дни след публикуването им.

36. За всички неуредени по-горе въпроси се прилага действащото българско законодателство.

37. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към ново възникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София.

38. Потребителите получават заявените от тях артикули в рамките най-късно в 20-дневен срок от обявената дата за поръчка.

38. Настоящите Общи условия са одобрени от Ръководството на дружеството и влизат в сила от дата 20.08.2018 г.
 

 

Кошница


Данните се зареждат...
 

Намерете ни във Facebook